Stöd till närstående/anhöriga

Den personal som har haft hand om den avlidne bör om möjligt finnas till hands för att stödja och informera de närstående både vid avskedet och en tid efter dödsfallet, oavsett om det var väntat eller inte.

Det är då som det egentliga sorgearbetet börjar. Hur det kommer att bli är ofta beroende av vilket bemötande och stöd de närstående får.

Informera om att de får ringa när som helst om de har några frågor. Förmedla eventuellt kontakt med en kurator, kyrkan eller olika stödgrupper. 

Skriv ut
Senast uppdaterad: 16 maj 2018
Rutiner för hälso- och sjukvård