Stöd till närstående/anhöriga

Den personal som har haft hand om den avlidne bör om möjligt finnas till hands för att stödja och informera de närstående både vid avskedet och en tid efter dödsfallet, oavsett om det var väntat eller inte.

Det är då som det egentliga sorgearbetet börjar. Hur det kommer att bli är ofta beroende av vilket bemötande och stöd de närstående får.

Stanna kvar hos de efterlevande efter dödfallet. Var ett mänskligt stöd. Visa omtanke och respekt. Fråga om de vill vara ensamma en stund.
Försök få dem att känna sig trygga genom att vidröra den avlidne (stryk över kinden, ta i handen) så förmedlar du att det fortfarande är naturligt med beröring. Låt dem själva ringa och tala med andra släktingar, då detta kan vara en hjälp till att göra döden verklig för var och en. Hjälp till endast vid behov. Låt de efterlevande ta god tid på sig för avskedet.

Informera om att de får ringa när som helst om de har några frågor. Förmedla eventuellt kontakt med en kurator, kyrkan eller olika stödgrupper. 

Sjuksköterska erbjuder efterlevandesamtal till de närmaste.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 2 augusti 2022
Rutiner för hälso- och sjukvård