Begrepp

Bårhus

Utrymme där avlidna förvaras i väntan på kistläggning. I ett bårhus kan det finnas kylanläggning eller kylförvaring i form av kylceller och kistläggning kan ske här. Kommunen har ansvar för att det finns bårhus. Ett bårhus ska vara religiöst neutralt. I Växjö kommun används bårhuset på Centrallasarettet.

Kistläggning

Den avlidne placeras i kista för att transporteras till den församling där begravning ska ske. Detta görs av begravningsbyrå som anhöriga har valt.

Bisättningslokal

En lokal där den kistlagda tas emot för förvaring i avvaktan på begravningsceremoni, kremering eller gravsättning. I bisättningslokal ska det finnas möjlighet för närstående att se den avlidne i kistan. Bisättningslokal finns hos begravningshuvudmannen.

Dödsbevis

Intyg som utfärdas av den läkare som konstaterat en persons dödsfall. Det innehåller inget uttalande om dödsorsaken och skall lämnas till det lokala skattekontoret där den avlidne var folkbokförd senast första vardagen efter det att dödsfallet konstaterades.

Dödsattest

Vardaglig benämning på dödsbevis.

Begravningshuvudman

Ansvarig för begravningsverksamheten på en ort kallas huvudman. Begravningshuvudmannen kan vara till exempel en församling inom Svenska Kyrkan, eller flera församlingar som tillsammans bildar en kyrklig samfällighet. 

Skriv ut
Senast uppdaterad: 2 juni 2022
Rutiner för hälso- och sjukvård