Instruktioner för ifyllande och lämnande av blanketter

Meddelande till begravningsbyrå vid förväntat dödsfall

Blanketten Meddelande till begravningsbyrå , 265.7 kB. fylls i av tjänstgörande sjuksköterska när dödsfallet inträffar. Samtliga uppgifter som finns på blanketten ska fyllas i. Uppgifter om ansvarig läkare alternativt vårdcentral ska finnas i patientjournalen. I patientjournalen ska också finnas uppgift om den avlidne hade pacemaker. Om osäkerhet uppstår och samtycke för att läsa regionens journal saknas går det att kontakta jourläkarcentral för att få hjälp med kontroll i patientjournal som finns i regionen.

Av blanketten ska det även framgå om den avlidne hade andra implantat (exempel: defibrillator - ICD, insulin- och infusionspumpar, ILR - inplanterad looprekorder som mäter hjärtrytmen, samt nervstimulatorer). Om det medföljer personliga värdeföremål med den avlidna, så ska dessa föremål specificeras på blanketten.

Förteckning över personliga värdeföremål

Blanketten Förteckning över personliga värdeföremål , 29 kB. fylls i av tjänstgörande sjuksköterska tillsammans med anhöriga. När förteckningen är klar ska den undertecknas av en anhörig och en personal. I de fall det inte är med någon anhörig vid tillvaratagandet av personliga värdeföremål ska blanketten undertecknas av två i personalen. Förteckningen ska sparas i patientjournalen. De tillvaratagna värdeföremålen, enligt förteckningen, förvaras inlåsta i den avlidnes bostad till dess att anhöriga har hämtat dessa.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 2 augusti 2022
Rutiner för hälso- och sjukvård