Förstoppning

Förstoppning är ett obehagligt tillstånd som kraftigt försämrar livskvaliteten och ska alltid förebyggas i möjligaste mån.

Orsakerna till förstoppning kan vara t.ex. inaktivitet, oregelbundna toalettvanor, smärta, minskat intag av mat och dryck, lågt fiberintag, nervskador, hemorrojder, tumörer och läkemedelsbiverkan.

I Vårdhandboken Länk till annan webbplats. får du kunskap om förstoppning och behandlingsråd.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 2 augusti 2022