Munhälsa

Att vara fräsch i munnen är mycket betydelsefullt för livskvalitet och välbefinnande.

Munhälsan har också en social och psykologisk betydelse eftersom den påverkar så väl förmågan att tugga och svälja som smakupplevelsen och dessutom förmågan att tala och kommunicera. För att bedöma en persons munhälsostatus rekommenderas bedömningsinstrumentet ROAG Länk till annan webbplats.

ROAG kan ofta inte användas i sent palliativt skede då munvården måste anpassa till vad den enskilde vill och orkar. Sjuksköterska ansvarar för att det finns en vårdplan och uppdrag för munvård i palliativt skede och att den följs upp. Baspersonal ansvarar för att bedöma förändringar i munhälsan och utföra munvård enligt vårdplan/uppdrag.

Mer information om munhälsa och munvård

Skriv ut
Senast uppdaterad: 27 juli 2022