Rosslande andning

Rosslande andning är en komplikation som ibland inträder hos en döende människa under det sista dygnet eller timmarna.

Orsaken är slem och vätska som bildas i den enskildes luftvägar och som han/hon inte orkar hosta upp eller svälja. Andra orsaker kan vara luftvägsinfektion, aspiration och lungödem. Ofta är personen inte vid medvetande när den rosslande andningen inträder och den är kanske framför allt en plåga för närstående och personal. Om patienten är vid medvetande krävs personalens omsorg på ett särskilt sätt. Den rosslande andningen talar sitt tydliga språk till både den svårt sjuke och den närstående om att döden närmar sig och personalen behöver finnas till hands för att svara på frågor och ge den trygghet och det stöd som behövs. 

Förslag till åtgärder

  • Minska den enskildes vätsketillförsel om den enskilde inte törstar 
  • Läkemedel
  • Munvård
  • Lägesändringar

Mer information om andnöd och rosslingar i Nationella vårdprogrammet. Länk till annan webbplats.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 27 juli 2022