Rosslande andning

Rosslande andning är en komplikation som ibland inträder hos en döende människa under det sista dygnet eller timmarna.

Orsaken är slem och vätska som bildas i luftvägarna och som patienten inte orkar hosta upp eller svälja. Den rosslande andningen uppkommer oftast när patienten är vid livets slutskede, ofta kort tid före dödsögonblicket, och oftast är hen inte vid medvetande. Därmed är patienten sannolikt inte påverkad av symtomet, men närstående och vårdpersonalen kan uppleva symtomet som besvärande. Om man är osäker på om patienten far illa kan man använda sig av symtomskattning med abbey pain scale.

Förslag till åtgärder

Förstahandsåtgärder för rosslingar är omvårdnadsåtgärder. Mest effektivt är lägesändring, så att sekret som sitter fast kan lossna, samt munvård.

Ibland behövs farmakologisk behandling i form av Robinul. I de fall man använder Robinul behöver man tänka på att behandlingen inte tar bort befintligt sekret, utan minskar produktionen av nytt. Det är också extra viktigt med regelbunden munvård då behandlingen är uttorkande.

Mer information om andnöd och rosslingar i Nationella vårdprogrammet. Länk till annan webbplats.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 19 oktober 2023