Ångest

Ångest kan definieras som en ”intensiv, varaktig och oförklarlig känsla av stark fruktan”.

Ångest är en oro som utlöses av ett hot mot något värde som individen uppfattar som väsentligt för sn existens, det vill säga dödshot, hot mot friheten, hot mot den psykologiska existensen eller mot autonomin. För svårt sjuka i livets slutskede kan det handla om sorg över att behöva skiljas från personer och ting som är viktiga.

Ångesten kan i sin tur leda till andnöd, snabbare puls- och blodtryckshöjning, insomningsbesvär, ökad muskeltonus, illamående, yrsel. smärta m.m.

Förslag till åtgärder

  • Försök erbjuda den enskilde tillfällen till samtal och det innebär mest att lyssna, ställa frågor och att ge bekräftelse.
  • Försök få den enskilde att andas lugnt.
  • Låt någon som känner den enskilde sitta hos honom/henne.
  • Kontinuitet ger trygghet för den enskilde.
  • Lugn och behaglig miljö.
  • Ge stöd och hjälp till närstående och ordna så att de kan vara hos den enskilde.
  • God tillgänglighet av baspersonal, sjuksköterska och läkare.
  • Ge tid och information i den takt som den enskilde vill och orkar ta emot.
  • Läkemedelsbehandling enligt ordination vid behov. Tänk på att det är bra att ha ordination på ångestdämpande i injektionsform.

Mer information om ångest i Nationella vårdprogrammet. Länk till annan webbplats.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 2 augusti 2022