Hud och Trycksår

Här kan du läsa mer om huden och råd för att förebygga trycksår.

Huden

Hudens kondition har stor betydelse för uppkomsten av trycksår. Huden är normalt elastisk och tänjbar. Torr och oelastisk hud spricker lätt. Om huden spricker fungerar den inte längre som barriär mot de bakterier som finns bland annat på huden, risken för infektioner i vävnaden ökar och sprickor i huden kan utvecklas till stora och djupa sår.

Trycksår

Trycksår leder till sämre livskvalitet för patienten genom upplevelse av smärta, ängslan, orenhet och ökat beroende. Även de närstående oroas av den komplikation som ett trycksår utgör. Äldre och svårt sjuka med nedsatt rörelseförmåga, försämrat allmäntillstånd, feber och otillräckligt födointag har en ökad risk för att få trycksår. Detta är riskfaktorer som är vanligt förekommande i livets slutskede och som också kan vara svåra att åtgärda.

Råd för att förebygga trycksår:

  • Håll sängen slät, torr och ren.
  • Gör ofta noggrann hudkontroll.
  • Lägesändringar/Tryckavlastning, exempel lägga under en vikt handduk/lakan/kudde för att ändra läge. Det behöver inte vara stora lägesförändringar men ofta. Tänk på att det kan behövas smärtlindring före lägesändring.
  • Ordination av en antidecubitusmadrass, avlastningskuddar
  • Ge smärtlindring, enligt ordination, exempel lokalt i såret eller planera omläggningen så att eventuellt smärtlindrande tablett (1 tim) eller injektion (30 min) hinner få effekt innan omläggningen.

Mer information om förebyggande av trycksår:

Nationella vårdprogrammet Länk till annan webbplats.

Svenska palliativregistret Länk till annan webbplats.

Vårdhandboken Länk till annan webbplats.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 2 augusti 2022