Urinvägarna

Det är viktigt att observera urinen och urinvägsfunktionerna vid vården av svårt sjuka personer.

Problem som t. ex. ökade /minskade urinmängder, inkontinens, smärta när man kissar, svårigheter att kissa, blod i urinen, buksmärta och allmänpåverkan kan förekomma.

Orsaker kan vara nedsatt cirkulation i njurarna, hjärnskador, ändrat vätske- och födointag, läkemedelspåverkan, inflammation i urinvägarna, infektion i urinvägarna och sängläge.

Förslag till åtgärder

  • Om möjligt låt den enskilde få sitta på toaletten.
  • Ge mycket dryck
  • Säkerställa att personen inte har urinretention
  • Ordination på urinkateter vid behov ska finnas.
  • Läkemedelsbehandling vid behov t. ex. vid smärta. Vid inflammation i urinblåsan eller urinröret kan läkare ordinera läkemedelsinstallation i blåsan.
Skriv ut
Senast uppdaterad: 19 oktober 2023