Aktivitet/vila

Det är viktigt att ha balans mellan aktivitet och vila.

Den enskildes minskade förmåga till egen aktivitet leder till ett ökat beroende och kan medföra en känsla av att vara värdelös. Det behövs bra lösningar på olika svårigheter i det dagliga livet.

Tag reda på vad som är viktigt för patienten. Möljiggör de aktiviteter som patienten vill göra den sista tiden.

Förslag till åtgärder

  • Smärtlindring
  • Ordna hembesök istället för mottagningsbesök för att spara patientens krafter
  • Att stärka den enskildes fysiska och dagliga aktiviteter av både arbetsterapeut och sjukgymnast i samarbete med anhöriga och personal.
  • Fysisk beröring är lika viktigt som mat, sömn och andning. Det är viktigt för överlevnad och utveckling. För människor som inte har något verbalt språk t. ex. vid livets slut, är beröring ett bra sätt att få kontakt och för att säkra kommunikationen.
Skriv ut
Senast uppdaterad: 2 augusti 2022