Trötthet och sömnstörning

En god nattsömn är viktigt för välbefinnandet.

Vid sömnproblem hos den enskilde bör man fråga sig varför personen inte kan sova istället för att vanemässigt ordinera och ge sömnmedel.

Orsaker till sömnlöshet kan vara, oro ångest, smärta, illamående, kräkningar, depression, förvirring, läkemedel, andningssvårigheter. Det kan också röra sig om obekvämt sängläge, för varmt i rummet och högljudd omgivning.

Förslag till åtgärder

 • Efterstäva regelbunden dygnsrytm anpassad till den enskildes behov.
 • Om möjligt låt den enskilde erbjudas daglig fysisk aktivitet.
 • Vädra rummet och ge varm dryck före sänggående.
 • Spela avslappningsmusik.
 • Ge massage av rygg eller fötter.
 • Hitta en skön viloställning.
 • Ge god smärtlindring.
 • Vid ångest- tala lugnt, håll i handen, få möjligheter att bearbeta problem och obehagliga tankar.
 • Undvik störningar på natten (ljud, ljus).
 • Undvik stimulerande intag av till exempel koffein på kvällen.
 • Ge läkemedelsbehandling vid behov, enligt ordination. 

Trötthet

Trötthet som inte kan avhjälpas med vila är ett vanligt symptom vid cancersjukdom. Det kallas fatigue.

Mer information om fatigue på Cacefondens webbplats Länk till annan webbplats.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 27 juli 2022