Tugg- och sväljsvårigheter

Tugg- och sväljsvårigheter är ganska vanliga vid neurologiska sjukdomar som ALS, MS, Parkinsons sjukdom, vid nyinsjuknande i stroke eller framskriden demenssjukdom.

Cancersjukdom i munhålan, tandprotes som inte passar, muntorrhet och svampinfektioner kan också orsaka tugg- och sväljsvårigheter.

Det är viktigt att ta reda på vad som orsakar tugg- och sväljsvårigheter, för åtgärden man sätter in är olika beroende på var problemet finns.
 
Förslag till åtgärder

  • Behandla orsaken till tugg och sväljsvårigheterna, till exempel muntorrhet, illasittande tandprotes
  • Tillkalla vid behov tandhygienist eller tandläkare.
  • Vid behov låt den enskilde prova äthjälpmedel, till exempel anpassad mugg eller bestick. Arbetsterapeuten kan ge råd.
  • Se till att den enskilde har en bra sittställning, arbetsterapeut eller sjukgymnast kan vara behjälpliga.
  • Erbjud vid behov konsistensanpassad mat och dryck, mer information finns i Nutritionshandboken.
Skriv ut
Senast uppdaterad: 28 juli 2022