Konfusion

Här kan du läsa mer om förvirring/konfusion och förslag till åtgärder.

När den enskilde tappar greppet om sin orientering, kan det vara plågsamt för omgivningen, de närstående och vårdpersonalen.

Orsakerna kan till exempel vara fysisk sjukdom, hypoxi (syrebrist), högt eller lågt blodsocker, leverpåverkan, urinretention, otillräcklig behandling av smärta, läkemedelsbiverkan, förstoppning, uttorkning, feber, täta byten av personal och ångest.

Förslag till åtgärder

  • Utred/ta reda på om den enskilde verkligen är förvirrad och om den enskilde tidigare visat förvirring eller om det hänt något som kan ha utlöst förvirringen.
  • Ta reda på vilka symptom som behöver behandling
  • Behandla symptomen så specifikt som möjligt
  • Läkemedelsbehandling vid behov
  • Bekräfta den enskildes upplevelser genom att lyssna.
  • Förbättra kost och vätskeintag
  • En tydlig och tystgående klocka kan underlätta
  • Frisk luft.

Mer information om nationella vårdprogrammet. Länk till annan webbplats.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 27 juli 2022