Andnöd

Andnöd innebär känslan av att inte få luft samt ökad ansträngning i andningsarbetet som ofta leder till ångest.

Andnöd kan ha många orsaker t. ex. kronisk lungsjukdom, tumör, blodbrist, vätska i buken, hjärtsvikt, lungödem, blodbrist, ångest och smärta.

Bedömning av andnöd kan göras med hjälp av olika självskattningsinstrument som tex VAS (Visuell Analog Skala) eller NRS (numerisk skala). För patienter som inte själva kan medverka kan bedömningsinstrumentet Respiratory Distress Observation Scale (RDOS) användas.

Förslag till åtgärder

  • Lämna aldrig någon som har andnöd ensam.
  •  Sitt ned hos den enskilde, tala lugnande och håll handen.
  •  Hitta en god sitt- och liggställning till den enskilde.
  • Vädra rummet och lätta på den enskildes åtsittande kläder.
  • En bordsfläkt kan ge en lindrande vind/svalka mot den enskildes ansikte.
  • Behandla orsaken till den enskildes andnöd. Läkemedel ges vid behov enligt ordination. 

Syrgasbehandling bör endast ges till patienter med påvisad syrebrist och som får en lindring av behandlingen. De sista dagarna i livet är det oftast olämpligt med syrgasbehandling eftersom det mycket sällan ger lindring och dessutom utgör ett störande moment i samspelet mellan den döende och de närstående.

Mer information i kapitlet om andnöd i det nationella vårdprogrammet. Länk till annan webbplats.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 2 augusti 2022