Ansvarsfördelning vid specialkosthantering

Det som är specifikt för hantering av specialkost beskrivs här, i övrigt hänvisas till kapitel om ansvarsfördelning.

Biståndshandläggare

Handlägger beslut om matdistribution, men hanterar inga frågor kring specialkost. Handlägger insatser kring måltiden ur ett SoL-perspektiv.

Patientansvarig sjuksköterska

Ansvarar för att identifiera behov av specialkost eller stöd i samband med måltider. Sjuksköterska ordinerar vissa specialkost och/eller ätstödjande åtgärder individuellt, dokumenterar, följer upp och utvärderar. Sjuksköterska är också ansvarig för att dokumentera ordinationer utfärdade av behandlande dietist, logoped eller läkare.

Matdistributionshandläggare

Matdistributionshandläggare finns i Älgvägens kök och tillhör måltidsorganisationen. De tar emot ordination av specialkost via telefon till omsorgstagare med matdistribution och lägger in i Mashie.

Enhetschef

Ansvarar för att beslut fattade av biståndshandläggare och ordinationer utfärdade/dokumenterade av sjuksköterska, dietist, logoped eller läkare verkställs. Ansvarar för att omsorgspersonalen har den kunskap som krävs för att tillhandahålla specialkosten. Det innefattar beredning, servering och eventuellt ätstödjande åtgärder. Ansvarar för att dokumentation kring omsorgstagarens specifika behov finns i genomförandeplanen.

Enhetschef kök

Enhetschef i måltidsorganisationen ansvarar för att specialkosten motsvarar kvalitetskraven och att kunderna får det som de har beställt. Ansvarar för att kockarna har den kompetens som krävs för att tillaga specialkosterna.

Patientansvarig sjuksköterska

Patientansvarig sjuksköterska är ansvarig för att identifiera behov av specialkost eller stöd i samband med måltider. Sjuksköterska ordinerar vissa specialkost och/eller ätstödjande åtgärder individuellt, dokumenterar, följer upp och utvärderar. Sjuksköterska är också ansvarig för att dokumentera ordinationer utfärdade av behandlande dietist, logoped eller läkare.

Kontaktman

Ansvarar för att ordinerad specialkost beställs, såväl måltider i Mashie som varor till mellanmål i marknadsplatsen. Följer tillsammans med sjuksköterska upp effekten av specialkosten.

Beställare i Mashie och inköpsstöd

Ansvarar i samråd med kontaktman för att den ordinerade specialkosten för dygnets alla måltider beställs. Det innefattar lagade måltider från kök och varor som beställs via inköpsstöd.

Enhetschef

Ansvarar för att omsorgstagaren får den ordinerade specialkosten vid dygnets alla måltider och att omsorgspersonalen har den kunskap som krävs för att tillhandahålla specialkosten. Det innefattar beredning, servering och eventuellt ätstödjande åtgärder. Ansvarar för att dokumentation kring omsorgstagarens specifika behov finns i genomförandeplanen.

Enhetschef kök

Enhetschef i måltidsorganisationen ansvarar för att specialkosten motsvarar kvalitetskraven och att kunderna får det som de har beställt. Ansvarar för att kockarna har den kompetens som krävs för att tillaga specialkosterna.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 8 maj 2024