Avvikelsehantering kring måltider

Om en avvikelse upptäcks är det viktigt att den anmäls omgående.

  • Matleveransen kontrolleras direkt vid leveransen
  • Om fel upptäcks kontaktas det levererande köket omgående
  • Älgvägens kök kan nås direkt via telefon 0470-43 491
  • Saknas matportioner eller komponenter till en måltid ska köket kunna leverera det som saknas i anslutning till måltiden
  • Köket står för leveranskostnaden om det rör sig om beställda komponenter som inte har levererats
  • Om avdelningen har glömt att beställa står avdelningen för eventuella leveranskostnader
  • Blankett för avvikelsehantering inom Måltidsorganisationen , 1 MB, öppnas i nytt fönster. fylls i
  • Uppge alltid kontaktperson som kan ge ytterligare upplysningar och skicka blanketten i så nära anslutning till händelsen som möjligt
  • Blanketten skickas till kökets angivna e-postadress (uppgiften finns på blanketten)
Skriv ut
Senast uppdaterad: 16 augusti 2023