Presentation av omsorgsköken

I måltidsorganisationen, som ingår i kommunledningsförvaltningen, finns tio produktionskök och två mottagningskök. Ett mottagningskök tillhör omsorgsförvaltningen.

Birkagården

På Birkagården särskilda boende som ligger på Öster i Växjö finns ett mottagningskök. Huvudmåltiderna kommer från Älgvägens kök.

Borgmästaren

Borgmästaren är ett särskilt boende på Väster i Växjö. Borgmästarens kök är ett tillagningskök.

Evelid

Evelids korttidsboende ligger på Östra Lugnet i Växjö. Evelid har ett tillagningskök.

Hagalund

Hagalunds särskilda boende ligger på Hovshaga i Växjö. Hagalundsköket är ett tillagningskök.

Kinnevaldsgården

I Vederslöv ligger det särskilda boendet Kinnevaldsgården. I boendet finns ett tillagningskök som levererar måltider även till skola och förskola.

Kvarngården

Kvarngården är ett särskilt boende med tillagningskök. Kvarngården ligger i Ingelstad. 

Lammengatan

Lammengatans särskilda boende ligger i Lammhult. I boendet finns ett tillagningskök som även levererar måltider till skolan.

Sjöliden

Sjöliden är ett särskilt boende som ligger i Braås. I boendet finns ett tillagningskök som även levererar måltider till skolan i Braås.

Solgården

Solgården är ett särskilt boende som ligger i Gemla. I boendet finns ett tillagningskök som även levererar måltider till skolan.

Sörgården

Sörgården är ett särskilt boende som ligger i Rottne. I boendet finns ett tillagningskök som även levererar måltider till skolan.

Toftagården

Toftagården är ett särskilt boende som ligger i Sandsbro i Växjö har ett mottagningskök som får kyld huvudkomponent till middags- och kvällsmålet från Älgvägens kök.

Älgvägen

I Älgvägens kök lagas cirka 1500 måltider varje dag till särskilda boenden och restauranger i centralorten och till kunder med matdistribution i hela kommunen. 

Skriv ut
Senast uppdaterad: 30 juni 2023