Andningsoxygen i kommunalt förråd

Syrgasen är avsedd att användas efter läkarordination i akut skede.

Vid fortsatt behandling kontaktas läkare för recept eller ordinationskort till patienten (patientbunden syrgas).

Den sjuksköterska som ansvarar för läkemedelsförrådet på enheten ansvarar för dessa flaskor.

Se lokal instruktion. 

Version: 2002-02-14
Fastställd av: MAS  
Dokumentansvarig: IMP 

Skriv ut
Senast uppdaterad: 10 januari 2022
Rutiner för hälso- och sjukvård