Läkemedel med arbetsmiljörisker

Rutin för hantering av läkemedel med arbetsmiljörisker.

Rutin för läkemedel med arbetsmiljörisker , 147.1 kB.   

Instruktion för Växjö kommun

Arbetsgivaren ska identifiera de farliga kemiska ämnen som förekommer eller kan väntas förekomma i verksamheten.

Före varje behandling ska en riskbedömning göras. Den ska dokumenteras av sjuksköterskan.

Cytostatikabehandlad patient - skyddsåtgärder och rutiner för personal Länk till annan webbplats.- vårdgivarwebben på Region Kronobergs webbplats.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 2 augusti 2022
Rutiner för hälso- och sjukvård