Iordningställande och administrering

Länk till rutinen för Iordningställande och administrering , 280.5 kB, öppnas i nytt fönster.

Komplettering av rutinen ovan:

Iordningställande i samband med utskrivning från sjukhus för patienter med apodos 

Läkemedel som normalt ligger i dospåsar iordningställs i en dosett som plomberas och skickas med patienten vid utskrivningen. Dosetterna iordningställs antingen av farmaceut eller sjuksköterska på avd. De läkemedel som patienten står på och som normalt tas ur originalförpackning skickas med i påsar om de är insatta under vårdtiden. De läkemedel som tas ur originalförpackning och som patienten hade sedan tidigare skickas inte med om det inte finns en speciell överenskommelse om det. 

Sjuksköterskor som arbetar på korttidsplatser och som inte har tillgång till patientens läkemedel i hemmet ska säga till om/meddela i LINK att sjuksköterskan på sjukhuset (alt. farmaceuten) behöver skicka med även dessa läkemedel om inte närstående kan ta med sig dem. Alla måste tänka på att vid utskrivning se till att även de läkemedel som tas ur originalförpackning finns hemma hos patienten, och att de iordningställs om de inte ska tas direkt ur förpackningen.  

Bilagor

Information om influensa- och pneumokockvaccination Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Föreskrifter som styr vaccination mot covid-19:

HSLF-FS 2021:62 Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. 

HSLF:FS 2021:53 Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Ordinationsunderlag Influensa , 73.1 kB.

Ordinationsunderlag både Influensa- och pneumokockvaccination , 94.9 kB.

Inspelad information av smittskyddsläkare kring influensa och vaccination 2020 Länk till annan webbplats.

Manual vaccination dokumentation Cosmic , 3.2 MB.

Kontroll av infusionsvätska , 20.6 kB, öppnas i nytt fönster.


Skriv ut
Senast uppdaterad: 7 september 2021
Rutiner för hälso- och sjukvård