Vaccination

Här hittar du information om vaccinering i kommunal hälso- och sjukvård.

Ordinera och ge vaccin

Sjuksköterska i Växjö kommun kan vaccinera patienter efter att ha tittat på den utbildningsfilm om vaccin och vaccinering som erbjuds digitalt av region Kronoberg årligen.

Distriktssköterska, läkare eller sjuksköterska med specialistutbildning inom barn och ungdom kan ordinera vaccinet i Växjö kommun. Se föreskrift HSLFS:FS 2020:81 Länk till annan webbplats.

Vaccinet ordineras, signeras och dokumenteras i Cambio Cosmic.

Manual för vaccination i Cambio Cosmic. , 2.8 MB, öppnas i nytt fönster.Dokumentation görs både i journalen och i läkemedelsdelen i Cambio Cosmic.

Vaccinering i våra verksamheter

Inför och delvis under högsäsöng med virusinfektioner som förkylning och influensa erbjuder vi vaccin i våra verksamheter. Perioden pågår ungefär från oktober till januari beroende på när vaccinet finns tillgängligt.

De som bor på ett särskilt boende erbjuds alltid vaccinering i hemmet.

De som bor i ordinärt boende erbjuds vaccinering i hemmet om det finns svårighet att ta sig till sin vårdcentral för vaccinering.

Inom omsorg- och funktionsnedsättning erbjuds vaccinering i hemmet efter behovsbedömning av distrikssköterska. Om vaccinet ordineras och administreras i hemmet eller på vårdcentralen baseras på en överenskommelse om vad som blir bäst för den enskilde.

På korttidsboende erbjuds vaccin till samtliga som är på växelvård. De som vistas på korttidsplats erbjuds vaccin om det finns särskilda omständigheter ex. när det finns svårighet att ta sig till sin vårdcentral för vaccinering. Det är sjuksköterska på korttidsplatsen som beslutar när det föreligger särskilda omständigheter. Vid behov tas beslut av MAS.

Inrapportering av  misstänkta biverkningar

PAS rapporterar in eventuella biverkningar hos patient till läkemedelsverkets biverkningsrapport Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

PAS rapporterar in biverkningar till MAS som är utöver de vanligaste förekommande eller om flera patienter får samma biverkningar.

Bilagor och länkar

Länk till läkemedelsverket om Nuvaxovid som används våren 2024. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Hälsodeklaration - vaccin FHM Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Information till den som blir vaccinerad , 468.2 kB.

Ordinationsunderlag vaccin 1 dos (Växjö kommun) , 30.2 kB, öppnas i nytt fönster.

Ordinationsunderlag vaccin 1-3 doser (Växjö kommun) , 30.6 kB, öppnas i nytt fönster.

Att tänka på vid behandling med antikoagulantia Länk till annan webbplats.

Hantering av covidvaccin , 54.8 kB.

Information och råd om vaccinering på vårdgivarwebben. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Information om vad som är aktuellt ut smittskyddssynpunkt på vårdgivarwebben. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 21 februari 2024
Rutiner för hälso- och sjukvård