Biverkningsrapportering

Så rapporterar du en biverkan från ett läkemedel.

Vad är en biverkan?

Enligt WHO: Varje negativ och oönskad effekt av ett läkemedel som uppkommer vid användning av normala doser, även hanteringsskada.

Enligt EU: Även intoxikationer och överdoseringar.

Huvudmannens avsvar

Att se till att misstänkta biverkningar rapporteras snarast. Alla sjuksköterskor ska rapportera biverkningar.

Vad ska rapporteras?

  • alla misstänkta biverkningar av nya läkemedel förutom de som  anges som vanliga i FASS
  • alla allvarliga biverkningar
  • alla oförutsedda biverkningar
  • biverkningar som ökar i frekvens eller i svårighetsgrad

Hur rapporterar jag?

Blankett finns på Läkemedelsverkets webbplats Länk till annan webbplats. och på FASSs webbplats  Länk till annan webbplats.

Utbildning om biverkningsrapportering för personal i hälso- och sjukvården

Läkemedelsverket har tagit fram ett utbildningsmaterial för att öka kunskap om rapportering av biverkningar. Det är en webbaserad utbildning.

Vilka produkter gäller det?

Alla läkemedel även receptfria köpta över disk. Även växtbaserade läkemedel/naturläkemedel. Kosmetika och hudvårdsprodukter.

Rapportera på misstanke! Vid tveksamhet - rapportera.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 2 augusti 2022
Rutiner för hälso- och sjukvård