Montering och handhavande av andningsoxygen

Smörj aldrig händerna innan hantering av syrgas. Börja alltid med att tvätta dem.

Vid montering och handhavande av syrgasflaska följ anvisningarna i Vårdhandboken:

Oxygen från transportabel oxygenflaska Länk till annan webbplats.

Om befuktningsflaska används kontrollera att packningen inte har torkat, det kan ge upphov till läckage. Befuktningen sker med sterilt vatten.

Patientbunden syrgas

Montering av utrustning till ny patient med kontinuerlig syrgasbehandling görs av MFT och MTA.

Syrgas från kommunalt förråd

Särskilt boende

Dörren till lägenheten ska vara märkt med varningstriangel lågt på dörrens utsida.

Ordinärt boende

Räddningstjänsten måste meddelas första vardagen efter att syrgas från förrådet placerats ut, var i ordinärt boende den finns och avbokas vid borttagande. Patientansvarig sjuksköterska ansvarar för att detta meddelas räddningstjänsten, se lokal instruktion.

Insidan av den vanligast använda entrédörren ska märkas med varningstriangeln för syrgas, lågt placerad. Den som tar bort syrgasen ansvarar även för att skylten borttages.   

Version: 2015-07-20 
Fastställd av: MAS  
Dokumentansvarig: MAS 

Skriv ut
Senast uppdaterad: 2 augusti 2022
Rutiner för hälso- och sjukvård