Iordningställande och administrering av oxygen

Flödesinställning och byte av syrgasflaska ska göras av sjuksköterska.

Iordningställandet och administrering ska dokumenteras på Signeringslista - läkemedel OF 406 eller Signeringslista - läkemedel vid behov OF 408.

Blanketter och signeringslistor

Personal med delegering kan påbörja och avbryta syrgasbehandling om flödet är inställt i förväg. Detta gäller även vid användning av syrgaskoncentrator.

Byte och rengöring av filter på syrgaskoncentratorn ska dokumenteras.

Version: 2002-10-14
Fastställd av: MAS  
Dokumentansvarig: IMP 

Skriv ut
Senast uppdaterad: 10 januari 2022
Rutiner för hälso- och sjukvård