Patientbunden andningsoxygen

Patienter kan ha kontinuerlig syrgasbehandling med hjälp av oxygenkoncentrator och/eller flaskor.

Recept eller ordinationskort krävs som för övriga läkemedel.

Betalning (gas, hyra och transport) sker som för övriga läkemedel. Lån eller byte av patientbunden flaska får ej ske.

Patient som skrivs ut med syrgas från slutenvård får behandlingsinformation med sig hem angående beställning, leverans, förvaring, service av utrustningen mm.

All utrustning tillhör Region Kronoberg och ska returneras när behandlingen upphör. Utrustningen levereras av MFT, regionens enhet för Medicinsk Fysik och Teknik på CLV och MTA, medicinteknisk avdelning på LL.

Version: 2002-10-14 
Fastställd av: MAS  
Dokumentansvarig: IMP 

Skriv ut
Senast uppdaterad: 10 januari 2022
Rutiner för hälso- och sjukvård