Förvaring

Syrgasflaskorna ska stå i ett väl ventilerat rum, nära en utgång och platsen ska vara godkänd av räddningstjänsten.

Utrymmet ska vara låst. Dörren till förrådet ska vara märkt med varningstriangel.

Syrgasflaskor monterade eller omonterade får aldrig täckas över med något. De måste alltid vara väl synliga.

Skilj på patientbundna flaskor och kommunala förrådets flaskor.

Förvaring i kommunalt förråd se lokal instruktion.

Version: 2002-10-14
Fastställd av: MAS  
Dokumentansvarig: IMP 

Skriv ut
Senast uppdaterad: 10 januari 2022
Rutiner för hälso- och sjukvård