Tekniska hjälpmedel

Om hjälpmedel behövs t ex flaskhållare på säng, rullstol eller rullator ska arbetsterapeut kontaktas. 

Version: 2002-10-14
Fastställd av: MAS  
Dokumentansvarig: IMP 

Skriv ut
Senast uppdaterad: 11 maj 2018
Rutiner för hälso- och sjukvård