Tekniska hjälpmedel

Så gör du om du behöver tekniska hjälpmedel till syrgasen.

Om hjälpmedel behövs, till exempel flaskhållare på säng, rullstol eller rullator, kontakta arbetsterapeut.

Version: 2002-10-14
Fastställd av: MAS  
Dokumentansvarig: IMP 

Skriv ut
Senast uppdaterad: 10 januari 2022
Rutiner för hälso- och sjukvård