Instruktion för syrgas och utrustning i Växjö kommun

Så hanteras syrgas och utrustning i Växjö kommun.

Andningsoxygen i kommunalt förråd.

Syrgastuber från gemensamt förråd används i akuta situationer efter läkarordination. Tuber finns på vissa vårdbostäder. Vid längre behandlingstider skall recept/ordinationskort skrivas.

Akutförråd

Syrgas och utrustning finns också tillgängligt i omsorgsförvaltningens akutförråd i Glashuset, ingång Sandvägen 2 från kl. 16.30 kvällar och nätter samt helger. När syrgas eller utrustning lånats från akutförrådet ska lånet registreras på lista i förrådet och utrustningen lämnas tillbaka när situationen kan lösas på den egna enheten. För lån - kontakta Sandvägen på tel. 0470-43487 eller ring på snabbtelefonen som finns utanför huvudentren nr: B0018 och meddela behov av tuber.

Transport

Transport kan ske i egen bil, Transport inom hemsjukvården. Transport kan även rekvireras av Taxi kurir.

Telefonnummer till Taxi kurir är:

Telefonnummer 1: 0470-160 00
Telefonnummer 2 (om ej svar på 1): 070-656 75 34
Mailadress: info@taxikurirvxo.se
Öppettider: Öppet dygnet runt, året runt.

Taxi kan fakturera transportkostnaden. Faktureringsadressen dvs. enhetens adress och referensnummer ska då uppges. I absoluta nödfall kan beredskapsstyrkan på Driftteknik Växjö CLV, inkallas kvällar, nätter och helger via växeln telefon 0470- 58 80 00.

Rekvisition

Beställning av syrgasgrimmor och slangar görs på E-builder enligt Rutin för läkemedelsnära produkter.

Patientbunden syrgas

Andningsoxygen beställs på sjukhusapoteket i Växjö telefon 0470- 58 78 52. Alla flaskor fulla, tomma eller påbörjade, ska returneras när patient avslutat sin oxygenbehandling eller avlidit. Kontakta Sjukhusapoteket.

Till kommunalt förråd

Andningsoxygen beställs via E-Builder. 

Beställning av O-ringar görs hos medicintekniker på Hjälpmedelscentrum.

Syrgasförvaring i ordinärt boende

När syrgastuber placeras i ordinärt boende ska patientansvarig sjuksköterska märka bostaden med två varningsskyltar. Skyltarna ska placeras på insidan av ytterdörren och på dörren till det förråd där syrgasen förvaras. Räddningstjänsten ska inte informeras.

När patienten ska ha syrgaskoncentrator i hemmet så behövs ingen märkning.

Version: 2015-07-20
Fastställd av: MAS  
Dokumentansvarig: MAS 

Skriv ut
Senast uppdaterad: 2 augusti 2022
Rutiner för hälso- och sjukvård