Inledning och syfte

Andningsoxygen är ett läkemedel som ordineras av läkare på ordinationshandling med angiven mängd och behandlingstid.

Kommunens flaskor med andningsoxygen kan användas efter läkarordination i akut skede eller enligt generella behandlingsdirektiv.

Patienter med kontinuerlig syrgasbehandling har i regel syrgaskoncentrator och bärbara flaskor.

Syrgasflaskan har numera ett vitt flaskbröst och vit färgmarkering. Varje flaska har elektronisk spårbarhet via ett mikrochip med ett unikt individnummer.

Hållbarheten är 5 år för syrgasflaska och 3 år för en lättviktsflaska. En full syrgasflaska har ett tryck på 200 Bar.

Gasflaskan ska returneras med ett resttryck på minst 2 bar. Regulator med möjlighet att förinställa flödet bör användas.

För utrustning som används vid tillförsel av syrgas gäller även lagstiftningen om medicintekniska produkter.

Se vidare Vårdhandboken
Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Syfte

Patienten ska få andningsoxygen på ett säkert sätt. 

Version: 2015-07-20
Fastställd av: MAS  
Dokumentansvarig: MAS 

Skriv ut
Senast uppdaterad: 11 maj 2018
Rutiner för hälso- och sjukvård