Inledning och syfte

Andningsoxygen är ett läkemedel som ordineras av läkare på ordinationshandling med angiven mängd och behandlingstid.

Kommunens flaskor med andningsoxygen kan användas efter läkarordination i akut skede eller enligt generella behandlingsdirektiv.

Patienter med kontinuerlig syrgasbehandling har i regel syrgaskoncentrator och bärbara flaskor.

Syrgasflaskan har numera ett vitt flaskbröst och vit färgmarkering. Varje flaska har elektronisk spårbarhet via ett mikrochip med ett unikt individnummer.

Hållbarheten är 5 år för syrgasflaska och 3 år för en lättviktsflaska. En full syrgasflaska har ett tryck på 200 Bar.

Gasflaskan ska returneras med ett resttryck på minst 2 bar. Regulator med möjlighet att förinställa flödet bör användas.

För utrustning som används vid tillförsel av syrgas gäller även lagstiftningen om medicintekniska produkter.

Oxygenbehandling, översikt Länk till annan webbplats. på Vårdhandbokens webbplats

Syfte

Patienten ska få andningsoxygen på ett säkert sätt. 

Version: 2015-07-20
Fastställd av: MAS  
Dokumentansvarig: MAS 

Skriv ut
Senast uppdaterad: 10 januari 2022
Rutiner för hälso- och sjukvård