Transport inom hemsjukvården

Vid transport av syrgasflaskor får en till två flaskor (max 20 liter) transporteras samtidigt.

Vid transport ska gasflaskorna vara säkrade, det vill säga fastspända eller fastkilade så de inte kan förflytta sig under transporten. Flaskorna ska förvaras liggande i oxygenvagn i bagageutrymmet mot baksätets ryggstöd eller ordentligt fastspända med hakar och spännband.

Gasflaskor för medicinskt bruk som är mindre och försedda med pin-index-ventil, får transporteras utan skyddshuv. De ska vara försedda med ventilskydd.

Gasflaskor ska inte transporteras med inkopplade regulatorer om inte regulatorn är fast monterad. Undantaget är passagerare med oxygenbehandling.

Det ska finnas brandsläckare fast förankrade, på minst 2 kg, som medföljer transporten.

Bilen måste vara låst när den lämnas.

I Växjö kommun finns syrgas i förråd på särskilda boenden och på några hemsjukvårdsanheter.

Under kvällar, nätter och helger om det inte finns någon som har tillgång till aktuell enhets förråd, eller om enheten inte har någon syrgas finns det möjlighet att hämta syrgas i hjälpmedelsförrådet på Sandvägen 2.

Version: 2019-05-22
Fastställd av: MAS  
Dokumentansvarig: MAS 

Skriv ut
Senast uppdaterad: 2 augusti 2022
Rutiner för hälso- och sjukvård