När ett hjälpmedel gått sönder kvällar och helger

Följande gäller när ett hjälpmedel har gått sönder.

Lyftar

När lyft stannat och det inte går att få ner brukaren genom att använda nödsänkningsfunktionen, kontakta SOS Alarm tel. 0470-204 89 för bär/lyfthjälp. Personalen i ordinärt boende kan även använda sig av omsorgstagarens trygghetslarm och via larmmottagningen be om bärhjälp. det gäller Växjö tätort, Braås, Ingelstad, Lammhult och Rottne

Sängar

Hyrd säng (finns oftast i ordinärt boende). Leverantören reparerar sängen senast vardagen efter felanmälan. Kommunägd säng - HjälpmedelsCentrum reparerar sängen vardagar. I båda fall: kontakta Hjälpmedelsverksamheten för anmälan, kontaktcenter tel. 0470 - 41 000, vardagar kl 8.00-16.00.

Ersättningshjälpmedel

Om defekt medicinteknisk produkt behöver ersättas under kvällar och helger så finns ersättningsprodukter i Omsorgsförvaltningens akutförråd i Glashuset, ingång Sandvägen 2.

Vardagar från kl. 16.00 till kl. 08.00 och helgdagar kontaktas personal på Sandvägen 2, Ring på snabbtelefonen som finns utanför huvudentrén nr: B0018 - tala om ditt ärende, att du ska till Akutförrådet. Entredörren kan därefter låsas upp av den sjuksköterska som är i tjänst.

Nyckel till akutförrådet förvaras i ett låst nyckelskåp utanför förrådet. Koden till nyckelskåpet är 5662. Förrådet finns till höger på bottenplan. Dörren till förrådet är märkt med Omsorgsförvaltningens akutförråd.

Skriv upp de hjälpmedel som du hämtar ut på listan som finns i förrådet. Ring till Hjälpmedelsverksamheten, via kontaktcenter tel. 0470 - 41 000, vardagar kl 8.00-16.00 eller maila till hjalpmedelsverksamheten@vaxjo.se och meddela vilka hjälpmedel du har hämtat och var de finns. Viktigt att du ringer eller mailar senast nästkommande vardag. Uppge individnummer på det trasiga och det hämtade hjälpmedlet. Hjälpmedelsverksamheten kompletterar snarast akutförrådet med likvärdig produkt.

Hjälpmedel/medicinteknisk utrustning som finns i akutförråd är:

 • Comfortrullstol med 45 cm sittbredd
 • Allroundrullstol med 45 cm sittbredd
 • Rollator
 • Gåbord
 • Personlyft
 • Lyftsele
 • Hygienstol
 • Förebyggande bäddmadrass (6 cm)
 • Antidecubitusmadrass med pump
 • Hopfällbar säng, modell gästsäng, med standardmadrass
 • 4 st. 3 liters och 1 st. 10 liters syrgasflaskor med inbyggd regulator
 • Fallskyddsmatta
 • Sug

Transport

Transport kan ske i egen bil. Transport kan även rekvireras av Taxi kurir.

Tel nr till Taxi kurir är:

Telefonnummer 1: 0470-16 000
Telefonnummer 2 (om ej svar på 1): 070-656 75 34
Mailadress: info@taxikurirvxo.se
Öppettider: Öppet dygnet runt, året runt.

Meddela Taxi kurir vilket hjälpmedel som ska transporteras.
Taxi fakturerar transportkostnaden. Faktureringsadressen dvs. enhetens adress och referensnummer ska då uppges.

Den enhet som beställer/hämtar hjälpmedel från akutförrådet ansvarar för att produkterna återlämnas till Hjälpmedelsverksamheten så snart ordinarie produkt är åtgärdad.

Utrustningen besiktigas av Hjälpmedelsverksamheten en gång per år.

Den enhet som lånar syrgas från akutförrådet ansvarar för återlämning och nybeställning av syrgas direkt till akutförrådet enligt beställningsrutin Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. .

Version: 2021-02-01

Fastställd av: Avdelningschef Kommunrehab

Dokumentansvarig: MCJG

Skriv ut
Senast uppdaterad: 21 april 2021