När ett hjälpmedel gått sönder kvällar och helger

Följande gäller när när ett hjälpmedel gått sönder och Hjälpmedelsverksamheten har stängt.

Lyftar

När lyft stannat och det inte går att få ner brukaren genom att använda nödsänkningsfunktionen, kontakta SOS Alarm, telefon 0470-204 89, för bär- och lyfthjälp. Personalen i ordinärt boende kan även använda sig av omsorgstagarens trygghetslarm och via larmmottagningen be om bärhjälp. Det gäller Växjö tätort, Braås, Ingelstad, Lammhult och Rottne

Sängar

Hyrd säng (finns oftast i ordinärt boende). Leverantören reparerar sängen senast vardagen efter felanmälan. Kommunägd säng - Hjälpmedelsverksamheten reparerar sängen vardagar. I båda fall: kontakta Hjälpmedelsverksamheten för anmälan, kontaktcenter telefon 0470-410 00, vardagar klockan 8.00-16.00.

Ersättningshjälpmedel

Om defekt medicinteknisk produkt behöver ersättas under kvällar och helger så finns ersättningsprodukter i Omsorgsförvaltningens akutförråd i Glashuset, ingång Sandvägen 2.

Kväll och natt från klockan 16.00 till klockan 8.00 kontaktas personal på Sandvägen 2, telefon: 0470-796708 alt. 0470-796839. Helg dagtid gäller telefon: 0470-43950.

Tala om ditt ärende, att du ska till Akutförrådet. Entredörren kan därefter låsas upp av den sjuksköterska som är i tjänst. Sjuksköterska meddelar även koden till nyckelskåpet som finns till höger om förrådsdörren.

Förrådet finns till höger på bottenplan. Dörren till förrådet är märkt med Omsorgsförvaltningens akutförråd.

Skriv upp de hjälpmedel som du hämtar ut på listan som finns i förrådet, samt ring till Hjälpmedelsverksamheten via kontaktcenter telefon 0470-410 00, vardagar klockan 8.00-16.00 eller maila till hjalpmedelsverksamheten@vaxjo.se och meddela vilka hjälpmedel du har hämtat och var de finns. Viktigt att du ringer eller mailar senast nästkommande vardag. Uppge individnummer på det trasiga och det hämtade hjälpmedlet. Hjälpmedelsverksamheten kompletterar snarast akutförrådet med likvärdig produkt.

Hjälpmedel/medicinteknisk utrustning som finns i akutförråd är:

 • Comfortrullstol med 45 cm sittbredd
 • Allroundrullstol med 45 cm sittbredd
 • Rollator
 • Gåbord
 • Personlyft
 • Lyftsele
 • Hygienstol
 • Förebyggande bäddmadrass (6 cm)
 • Antidecubitusmadrass med pump
 • Hopfällbar säng, modell gästsäng, med standardmadrass
 • 4 st. 3 liters och 1 st. 10 liters syrgasflaskor med inbyggd regulator
 • Fallskyddsmatta
 • Sug

Transport

Transport kan ske i egen bil. Transport kan även rekvireras av Taxi kurir.

Tel nr till Taxi kurir är:

Telefonnummer 1: 0470-160 00
Telefonnummer 2 (om ej svar på 1): 070-656 75 34
Mailadress: info@taxikurirvxo.se
Öppettider: Öppet dygnet runt, året runt.

Meddela Taxi kurir vilket hjälpmedel som ska transporteras.
Taxi fakturerar transportkostnaden. Faktureringsadressen dvs. enhetens adress och referensnummer ska då uppges.

Den enhet som beställer/hämtar hjälpmedel från akutförrådet ansvarar för att produkterna återlämnas till Hjälpmedelsverksamheten så snart ordinarie produkt är åtgärdad.

Utrustningen besiktigas av Hjälpmedelsverksamheten en gång per år.

Den enhet som lånar syrgas från akutförrådet ansvarar för återlämning och nybeställning av syrgas direkt till akutförrådet enligt beställningsrutin för syrgas.

Versionsinformation

Version: 2021-02-01
Fastställd av: Avdelningschef Kommunrehab
Dokumentansvarig: MCJG

Skriv ut
Senast uppdaterad: 13 juni 2023