Hur sjuksköterska beställer madrass/avlastande hjälpmedel i säng

Förskrivning av antidecubitus madrass och avlastande hjälpmedel:

Patientansvarig sjuksköterska (PAS) skriver till ssk oms madrassbeställning i LifeCare. Se nedan vilken information som ska lämnas. Patientansvarig sjuksköterska dokumenterar i Cambio Cosmic. Patientansvarig sjuksköterska ansvarar för att läsa instruktionsboken och instruera omvårdnadspersonalen/patient/anhörig om hur madrassen fungerar (specifikt luftväxlande madrasser) Madrassen/hjälpmedlet installeras i sängen på delegation av sjuksköterska. Dokumentera vart madrassväskan förvaras under tiden madrassen används. Uppföljning av behovet utförs av PAS minst en gång/år. Vid upphört behov returneras madrassen/hjälpmedlet till hjälpmedelsverksamheten för rekonditionering. Behöver madrassen/hjälpmedlet hämtas upp i hemmet så tar PAS kontakt med ssk oms madrassbeställning för att skapa en hämtorder.

Ange följande information i ett meddelande:

  1. Namn och personnummer
  2. Summa poäng av Modifierad nortonskala
  3. Trycksårskategori (om det finns befintligt trycksår).
  4. Ange vilken madrass. , 133 kB, öppnas i nytt fönster.
  5. Leveransadress
  6. Namn och telefonnummer till mottagare (mottagare ska kunna släppa in transportörerna)
  7. PAS telefonnummer

Utleverans sker enligt körschema, se länk nedan. I undantagsfall används taxi.

Ansvariga i sjuksköterskeorganisationen: Lifecare Tel Områden

Cajsa Lejon, Specialistsjuksköterska Sår cajlej001 ank. 1265

Inga-Lill Andersson, Distriktssköterska ingand ank. 8313

Frida Clarberg, Sjuksköterska fricla001 ank. 4751

Förskrivning av hälskydd:

  • Beställs på samma sätt som madrass eller enligt nedan
  • Förskrivare kontaktar kundtmottagningen på Hjälpmedelsverksamheten när hälskydd ska förskrivas, och informerar om brukarens personnummer, leveransadress och ev. telefonnummer.
  • När behovet upphört ska hälskydd lämnas tillbaka till Hjälpmedelsverksamheten för rekonditionering.

Utleverans sker enligt körschema. , 12 kB. I undantagsfall används taxi.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 9 april 2024