Hur sjuksköterska beställer madrass/avlastande hjälpmedel i säng

Förskrivning av antidecubitus madrass:

  • Patientansvarig sjuksköterska (PAS) kontaktar den sjuksköterska med inloggning till websesam som har området där patienten bor när madrass behöver förskrivas, företrädesvis via Life Care. Information om brukarens personnummer, Nortonpoäng, trycksår, kategori, leveransadress och telefonnummer samt eget telefonnummer för eventuella vidare frågor. PAS ser till att skriva in ordinationen på madrass skrivs in i procapita.
  • SSK med inloggning beställer madrass via websesam. Hjälpmedelsverksamheten ombesörjer leverans till patienten.
  • Madrassen läggs i patientens säng av personal som ska dokumentera var man placerar väska eller låda som madrassen levererats i.
  • Patientansvarig sjuksköterska ombesörjer regelbundna uppföljningar av madrassen, minst en gång om året.
  • När behovet upphört ska madrassen, ev. pump, tillhörande väska/låda returneras till Hjälpmedelsverksamheten för rekonditionering.

Utleverans sker enligt körschema. I undantagsfall används taxi.

Ansvariga i sjuksköterskeorganisationen: Lifecare Tel Områden

Sofie Erngård, Specialistsjuksköterska Sår soferi001 ank. 1265

Emelie Lindén, Distriktssköterska emealv ank. 1150

Åsa Nyberg, Distriktssköterska asatho001 ank. 3818

Cajsa Lejon Sjuksköterska cajlej001 ank. 3824

Förskrivning av hälskydd:

  • Förskrivare kontaktar kundtjänst på Hjälpmedelsverksamheten när hälskydd ska förskrivas, och informerar om brukarens personnummer, leveransadress och ev. telefonnummer.
  • När behovet upphört ska hälskydd lämnas tillbaka till Hjälpmedelsverksamheten för rekonditionering.

Utleverans sker enligt körschema. , 74.1 kB. I undantagsfall används taxi.

Version: 2020-05-04
Fastställd av: Avdelningschef Kommunrehab 
Dokumentansvarig: MCJG 

Skriv ut
Senast uppdaterad: 9 augusti 2021