Hygienrutin för transport och hantering av använda hjälpmedel

Information om hjälpmedel i lager på Hjälpmedelsverksamheten

Basal vårdhygien

Den som är yrkesmässigt verksam eller under utbildning i verksamhet som innefattar arbetsmoment som innebär fysisk kontakt med patienter (vård/omsorg) ska, i situationer där det finns risk för överföring av smittämnen följa basala hygienrutiner:

Om basala hygienrutiner i Omsorgens handböcker

Vid hembesök

 • Använd basal vårdhygien.
 • Torka bort synlig smuts innan leverans/arbetsmoment utförs.
 • Före leverans, torka av med ytdesinfektion på ”tagställen” till exempel handtag, armstöd och drivhjul.

Hygienväska/låda/ryggsäck ska finnas i alla fordon som används för transporter och service av hjälpmedel.

Personal som förbrukar något av innehållet i väskan/lådan ansvarar för att den snarast fylls på med det som behövs:

 • Nitrilhandskar med långt skaft, 1 fp
 • Engångsförkläde 2 st.
 • Skotossor 2 fp
 • Ytdesinfektionsdukar, 1 fp
 • Diskborste 1 st. och rengöringsmedel
 • Särskild plastsäck för orent gods 2 st.
 • Handsprit

Material i ryggsäck

Hjälpmedel får inte återlämnas utan rengöring från synlig smuts

 • Gör rent hjälpmedlet med rengöringsmedel och vatten. Använd en diskborste vid rengöringen. Tänk på om hjälpmedlet har elektronik, exempelvis lyftens batteribox, torka av dessa detaljer med en väl urkramad torkduk.
 • Förpacka så att inte läckage uppstår om det finns kvar synlig smuts efter rengöring.
 • Kasta använd skyddsutrustning på hämtstället eller förpacka så att inte läckage uppstår.
 • Vid behov boka transport via Hjälpmedelsverksamheten

Vid känd smitta av MRSA

 • Ska förskrivaren, Sjuksköterska, vårdtagaren, omsorgspersonal eller anhörig inför transport till Hjälpmedelsverksamheten försäkra sig om att följande har genomförts: Dynor och motsvarande textilier kasseras på plats i vårdtagarens hem och medföljer inte till Hjälpmedelsverksamheten - Övriga hjälpmedel rengörs på ”tagställen” samt avtorkas med alkoholbaserat ytdesinfektionsmedel. - Alla hjälpmedel märks med smitta samt typ av smitta.

Transport av hjälpmedel

 • Basal hygienrutin används.
 • Använd handsprit efter varje i- eller urlastning.
 • Vid influensa och magsjuka hos patienten, tvätta och sprita dina händer ofta.
 • Använd utrustningen i hygienväskan.
 • Förpacka så att inte läckage uppstår om synlig smuts eller kroppsvätskor inte kan torkas av.
 • Kasta använd skyddsutrustning på hämtstället eller förpacka så att inte läckage uppstår.
 • Använd avsedd vagn för transport till Hjälpmedelsverksamhet.
 • Vid stick och skärskada, följ den rutin som finns i handboken
 • Kontakta hygiensköterska för råd vid osäkerhet.

Hantering av använda hjälpmedel inom Hjälpmedelsverksamheten

Checklista för rengöring och rekonditionering av hjälpmedel

 • Använd alltid handskar vid arbete med att rengöra hjälpmedel.
 • Engångsförkläde används för att skydda arbetskläderna vid risk för stänk, t ex vid användande av högtryckstvätt, eller om nedsmutsade hjälpmedel bärs så att de lutar mot kläderna.
 • Synlig smuts torkas bort med ytdesinfektionsmedel.
 • Synligt rena hjälpmedel (gäller allt utom medicinteknisk utrustning som sugar, andningshjälpmedel och liknande) ska ”tagställen” (hjul, armstöd, drivring) alltid rengöras med ytdesinfektion innan reparation eller rekonditionering.
 • Trygghetslarm och diverse tillbehör rengörs med ytdesinfektion.
 • Kassera kraftigt förorenade textilier.
 • Textilier som kan tvättas i tvättmaskin ska köras i minst 60°. Se bruksanvisning på respektive hjälpmedel.

Arbetskläder

 • Nedsmutsade arbetskläder byts ut omgående dock minst en gång om dagen. De ska tvättas i minst 60°.
Skriv ut
Senast uppdaterad: 2 augusti 2022