Hygienrutin för transport och hantering av använda hjälpmedel

Information om hjälpmedel i lager på Hjälpmedelsverksamheten

Basal vårdhygien

Den som är yrkesmässigt verksam eller under utbildning i verksamhet som innefattar arbetsmoment som innebär fysisk kontakt med patienter (vård/omsorg) ska, i situationer där det finns risk för överföring av smittämnen följa basala hygienrutiner:

Om basala hygienrutiner i Omsorgens handböcker

Vid hembesök

 • Använd basal vårdhygien.
 • Torka bort synlig smuts innan leverans/arbetsmoment utförs.
 • Före leverans, torka av med ytdesinfektion på ”tagställen” till exempel handtag, armstöd och drivhjul.

Hygienväska/låda/ryggsäck ska finnas i alla fordon som används för transporter och service av hjälpmedel.

Personal som förbrukar något av innehållet i väskan/lådan ansvarar för att den snarast fylls på med det som behövs:

 • Nitrilhandskar med långt skaft, 1 fp
 • Engångsförkläde 2 st.
 • Skotossor 2 fp
 • Ytdesinfektionsdukar, 1 fp
 • Diskborste 1 st. och rengöringsmedel
 • Särskild plastsäck för orent gods 2 st.
 • Handsprit

Material i ryggsäck

Hjälpmedel får inte återlämnas utan rengöring från synlig smuts

 • Gör rent hjälpmedlet med rengöringsmedel och vatten. Använd en diskborste vid rengöringen. Tänk på om hjälpmedlet har elektronik, exempelvis lyftens batteribox, torka av dessa detaljer med en väl urkramad torkduk.
 • Förpacka så att inte läckage uppstår om det finns kvar synlig smuts efter rengöring.
 • Kasta använd skyddsutrustning på hämtstället eller förpacka så att inte läckage uppstår.
 • Vid behov boka transport via Hjälpmedelsverksamheten

Vid känd smitta av MRSA

 • Ska förskrivaren, Sjuksköterska, vårdtagaren, omsorgspersonal eller anhörig inför transport till Hjälpmedelsverksamheten försäkra sig om att följande har genomförts: Dynor och motsvarande textilier kasseras på plats i vårdtagarens hem och medföljer inte till Hjälpmedelsverksamheten - Övriga hjälpmedel rengörs på ”tagställen” samt avtorkas med alkoholbaserat ytdesinfektionsmedel. - Alla hjälpmedel märks med smitta samt typ av smitta.

Vi känt angrepp av vägglöss

 • Vägglusen (Cimex lecturalis) är en 4-5 mm lång skinnbagge som lever på att suga blod från människor. Det nattaktiva djuret gömmer sig kring sovplatsen, i sängen och sängnära textilier men lössen kan även gömma sig bakom golvlister, i tavlor, gardiner och dörrkarmar. Förekomsten av vägglöss har ökat kraftigt under senare år, bland annat till följd av vårt ökade resande. För att bli av med vägglöss krävs alltid insatser från en professionell saneringsfirma.
  Se rutin , 138 kB.

Transport av hjälpmedel

 • Basal hygienrutin används.
 • Använd handsprit efter varje i- eller urlastning.
 • Vid influensa och magsjuka hos patienten, tvätta och sprita dina händer ofta.
 • Använd utrustningen i hygienväskan.
 • Förpacka så att inte läckage uppstår om synlig smuts eller kroppsvätskor inte kan torkas av.
 • Kasta använd skyddsutrustning på hämtstället eller förpacka så att inte läckage uppstår.
 • Använd avsedd vagn för transport till Hjälpmedelsverksamhet.
 • Vid stick och skärskada, följ den rutin som finns i handboken
 • Kontakta hygiensköterska för råd vid osäkerhet.

Hantering av använda hjälpmedel inom Hjälpmedelsverksamheten

Checklista för rengöring och rekonditionering av hjälpmedel

 • Använd alltid handskar vid arbete med att rengöra hjälpmedel.
 • Engångsförkläde används för att skydda arbetskläderna vid risk för stänk, t ex vid användande av högtryckstvätt, eller om nedsmutsade hjälpmedel bärs så att de lutar mot kläderna.
 • Synlig smuts torkas bort med ytdesinfektionsmedel.
 • Synligt rena hjälpmedel (gäller allt utom medicinteknisk utrustning som sugar, andningshjälpmedel och liknande) ska ”tagställen” (hjul, armstöd, drivring) alltid rengöras med ytdesinfektion innan reparation eller rekonditionering.
 • Trygghetslarm och diverse tillbehör rengörs med ytdesinfektion.
 • Kassera kraftigt förorenade textilier.
 • Textilier som kan tvättas i tvättmaskin ska köras i minst 60°. Se bruksanvisning på respektive hjälpmedel.

Arbetskläder

 • Nedsmutsade arbetskläder byts ut omgående dock minst en gång om dagen. De ska tvättas i minst 60°.
Skriv ut
Senast uppdaterad: 1 november 2023