Hjälpmedel i lager på Hjälpmedelsverksamheten

Information om hjälpmedel i lager på Hjälpmedelsverksamheten.

De hjälpmedel som finns i lager söks fram i Websesam genom att markera "i sortiment". I produktraden syns om produkten finns i lager eller som beställningsvara. 

Versionsinformation

Version: 2014-10-20
astställd av: Rehabchef 
Dokumentansvarig: MC JG 

Skriv ut
Senast uppdaterad: 12 april 2022