Inledning och ansvar

Här finner du inledning, lagar och regelverk samt ansvarsnivåer beskrivna gällande medicintekniska produkter

Anmälan om behov

Behov som tillgodoses av arbetsterapeut och fysioterapeut

Omsorgstagarens behov anmäls till arbetsterapeuter och fysioterapeuter via kommunens kontaktcenter, 0470-41000.

Behov som tillgodoses av sjuksköterska

Omsorgstagarens behov anmäls till sjuksköterska på respektive enhet.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 21 mars 2024