Önskemål om nya hjälpmedel i lager på Hjälpmedelsverksamheten

När förskrivare önskar nytt hjälpmedel i grundsortiment, ska diskussion angående behov av aktuell produkt föras inom professionen.

Om det efter diskussion fortfarande finns behov av aktuellt hjälpmedel, ska önskemål om produkten tas upp i Hjälpmedelsgruppen av representant för förskrivarna. Hjälpmedelsgruppen lägger sedan fram förslag på nya produkter i sortiment till Referensgrupp för hjälpmedel.

Referensgrupp för hjälpmedel beslutar om hjälpmedlet ska tas in i grundsortiment. Innan beslut tas kan referensgrupp för hjälpmedel be aktuell förskrivare om utvärdering av produkten enligt mall för utvärdering.

Referensgrupp för hjälpmedel meddelar tekniskt ansvarig efter beslut. Tekniskt ansvarig informerar Kundtjänst på Hjälpmedelsverksamheten om ny produkt och lagernivå.

Version: 2020-06-23
Fastställd av: Rehabchef 
Dokumentansvarig: MC och JG 

Skriv ut
Senast uppdaterad: 23 juni 2020