Grundutrustning

Grundutrustning är medicintekniska produkter som omsorgspersonal behöver för att kunna utföra sina arbetsuppgifter.

Till grundutrustningen räknas medicintekniska produkter som är vanligt förekommande i verksamheten. Nedan följer en beskrivning av vad som är grundutrustning, hur det beställs och vilket stöd enheterna kan få.

Grundutrustningen varierar beroende på enheternas inriktning. Det finns en rutin som gäller för äldreomsorgen och då särskilt boende och korttidsboende. Det finns en rutin som gäller för omsorgfunktionsnedsättning och bostad med särskild service, daglig verksamhet och korttidsboende (över 18 år). Läs mer om de olika rutinerna nedan:

För inköp av grundutrustning maila till hjälpmedelsverksamheten@vaxjo.se. I mailet ska finnas information om beställande enhet, referensnummer, produktnamn, antal, artikelnummer samt leverantör.

Rutin för inköp av stationär lyft/taklyft i särskilt boende , 81.1 kB.

För information om HSL-Larm se larmhandboken

Hyra av grundutrustning

Vårdsäng och mobil lyft kan hyras direkt från leverantör. Fyll i orderguide för aktuellt hjälpmedel, säng , 30.3 kB. eller mobil lyft , 27.9 kB. och maila till leverantör. Vid behov av rådgivning, kontakta Hjälpmedelsverksamheten.

Grundutrustning hos privata vårdgivare

Vilka hjälpmedel som ingår som grundutrustning hos privata utförare/vårdgivare utgår från de förteckningar som finns beskivna här ovan, samma som i kommunal verksamhet. Individuella hjälpmedel förskrivs som vanligt enligt ordinationsanvisningar. För att läsa mer vad som gäller för olika privata utförare se nedan:

Avtalen med privata utförare , 137.3 kB, öppnas i nytt fönster.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 14 maj 2024