Grundutrustning

Grundutrustning är medicintekniska produkter som omsorgspersonal behöver för att kunna utföra sina arbetsuppgifter.

Till grundutrustningen räknas medicintekniska produkter som är vanligt förekommande i verksamheten. I grundutrustningen ingår också medicinteknisk utrustning som sjuksköterskan behöver i sitt arbete.

Grundutrustningen delas in i två grupper:

  • Hjälpmedel
  • Medicinteknisk utrustning

Grundutrustningen varierar beroende på enheternas inriktning. Se vidare;

Omsorgspersonal som behöver individuellt utprovade hjälpmedel i sitt arbete hänvisas till Kommunhälsanlänk till annan webbplats för rådgivning.

Version: 2015-04-10
Fastställd av: Rehabchef 
Dokumentansvarig: IMP 

Skriv ut
Senast uppdaterad: 16 maj 2018