Förskrivning av hjälpmedel

Information om förskrivning av hjälpmedel

Socialstyrelsens förskrivarutbildning, webbaserad

Målgrupp: Ny förskrivare och förskrivare som behöver uppdatering.

Beskrivning: Klicka på länken (eller kopiera den) och skapa därefter en inloggning. Utbildningen kan med fördel genomföras i grupp med dina kollegor. Tidsåtgången är totalt cirka 3 timmar. Utbildningen behöver inte genomföras vid ett tillfälle.

Stöd och utbildning inom hjälpmedel för personer med funktionsnedsättning - Socialstyrelsen Länk till annan webbplats.

Den som förskriver ett hjälpmedel ska (SFS 2008:1):

  • prova ut och anpassa produkten till patienten
  • samordna produkten med eventuellt tidigare till patienten förskrivna utlämnade eller tillförda produkter
  • bedöma behovet av anpassning av patientens hemmiljö för att produkterna ska kunna fungera tillsammans på ett säkert sätt
  • ansvara för att säkerhetsåtgärder vidtas för anpassning av hemmiljön, om det behövs
  • informera användaren om hur produkten ska användas och de åtgärder som ska vidtas i enlighet med tillverkarens säkerhetsföreskrifter
  • instruera och träna användaren
  • se till att produkten registreras i vårdgivarens system för underhåll
  • följa upp och utvärdera förskrivningen, utlämnandet eller tillförandet till patienten fram till dess behovet upphört eller ansvaret för patienten har tagits över av någon annan.

Hjälpmedel förskrivs genom dokumentation i journal.

Förskrivare kan få stöd och rådgivning av kommunens hjälpmedelskonsulent, kontaktas via Växjö kommuns kontaktcenter telefon 0470-41000.

Mer information om ansvarfördelningen mellan landstinget och kommunerna.

Verionsinformation:

Version: 2021-09-29
Fastställd av: Avdelningschef Kommunrehab 
Dokumentansvarig: MC och JG

Skriv ut
Senast uppdaterad: 2 augusti 2022