Förskrivning av hjälpmedel


Socialstyrelsens förskrivarutbildning, webbaserad

Målgrupp: Ny förskrivare och förskrivare som behöver uppdatering.

Beskrivning: Klicka på länken (eller kopiera den) och skapa därefter en inloggning. Utbildningen kan med fördel genomföras i grupp med dina kollegor. Tidsåtgången är totalt cirka 3 timmar. Utbildningen behöver inte genomföras vid ett tillfälle.

Länk: http://www.socialstyrelsen.se/hjalpmedel/stodochutbildning Länk till annan webbplats.

Den som förskriver ett hjälpmedel ska (SFS 2008:1):

  • prova ut och anpassa produkten till patienten
  • samordna produkten med eventuellt tidigare till patienten förskrivna utlämnade eller tillförda produkter
  • bedöma behovet av anpassning av patientens hemmiljö för att produkterna ska kunna fungera tillsammans på ett säkert sätt
  • ansvara för att säkerhetsåtgärder vidtas för anpassning av hemmiljön, om det behövs
  • informera användaren om hur produkten ska användas och de åtgärder som ska vidtas i enlighet med tillverkarens säkerhetsföreskrifter
  • instruera och träna användaren
  • se till att produkten registreras i vårdgivarens system för underhåll
  • följa upp och utvärdera förskrivningen, utlämnandet eller tillförandet till patienten fram till dess behovet upphört eller ansvaret för patienten har tagits över av någon annan.

Hjälpmedel förskrivs alltid på avsedd blankett. Förskrivningsblanketten , 44 kB, öppnas i nytt fönster. är en journalhandling.

Förskrivare kan få stöd och rådgivning av hjälpmedelskonsulent, kontaktas via Hjälpmedelscentralen 0470-58 86 60 . Om förskrivaren vill ha stöd angående patients sittande skall en checklista , 33.2 kB, öppnas i nytt fönster. fyllas i och sändas till Hjälpmedelscentralen.

Läs mer om ansvarfördelningen mellan landstinget och kommunerna.

Version: 2018-02-02
Fastställd av: Avdelningschef Kommunrehab 
Dokumentansvarig: 
MC och JG

Skriv ut
Senast uppdaterad: 1 februari 2021