Referensgrupp

Syfte

  • Ta beslut om det är möjligt att förskriva hjälpmedel utanför sortiment eller dubbelutrustning.
  • Ta beslut om nya produkter i grundsortiment, samt ta bort produkter ur grundsortiment.
  • Forum där förskrivaren kan diskutera enskilda situationer angående hjälpmedel.

Beslut

Beslut baseras på praxis och hjälpmedlets betydelse i förhållande till brukarens behov. Konsekvenser angående hantering för andra brukare med liknande behov beaktas också. Referensgruppens beslut går inte att överklaga. En förnyad prövning kan göras om kompletterande upplysningar framkommit.

Medlemmar

Referensgruppen består av Avdelningschef, Hjälpmedelskonsulent, Arbetsterapeut och Fysioterapeut.

Ansökan och bokning av referensgruppstid

Vi har referensgrupp hjälpmedel på måndagar ojämna veckor klockan 11.00 – 12.00
Tid bokas i Teams "Referensgrupp" som ligger i kanalen Kommunrehab Allmänt under filen "Verksamhet". Där anges referensgruppens medlemmar. Skriv ansökan i Cosmic, Åtgärd Administration. I Lifecare skickar du personuppgifterna på den ansökan gäller, till "Kommunrehab Referensgrupp".
Du ska delta på referensgruppen och dra ditt ärende. Kan du inte närvara fysiskt får du delta via Teams eller utse ersättare och sätta in hen i ärendet.

Boka tid och lämna ditt referensgruppsärende senast fredag klockan 12.00 före aktuell referensgruppstid.

Hjälpmedel som ska ansökas om i referensgrupp
Ansökan ska göras angående hjälpmedel utanför sortiment, se WebSesam - produkter i sortiment, och angående dubbelutrustning. Undantag till ovanstående är dynor och lyftselar. Dessa behöver inte ansökas om i referensgrupp. Tillbehör till hjälpmedel i sortiment behöver inte ansökas om.

Övrigt

Ansökan ska göras på hjälpmedel som inte ingår i sortiment och som inte finns i lager på Hjälpmedelsverksamheten. Ansökan ska också göras på produkter i sortiment där det är angivet i ordinationsanvisningarna.

Specialanpassningar behöver inte ansökas om i referensgrupp, hänvisning till rutin för specialanpassning.

Alla ärenden behöver inte bli referensgruppsärende: när en patient har ett behov som måste tillgodoses med hjälpmedel utanför sortiment, behöver inte förskrivaren alltid ta ärendet i referensgrupp. Däremot ska ärendet diskuteras med någon medlem i referensgruppen. Behoven som här avses är till exempel när det rör sig om ett hjälpmedel som innebär en låg kostnad eller då kostnaden för hjälpmedlet står i relation till motsvarande hjälpmedel som finns i sortiment. Referensgruppsmedlemmen bedömer då om aktuellt hjälpmedel utanför sortiment får beställas av förskrivaren.

Privata vårdgivare

Är det ett mindre inköp behöver de inte söka sig via Teams utan det räcker att kontakta en medlem av referensgruppen. t.ex. avdelningschef kommunrehab Ulf Gustafsson.

Kundtjänst har som uppgift att fråga förskrivaren om udda beställningar.

Version: 2022-02-11
Fastställd av: Avdelningschef Kommunrehab 
Dokumentansvarig: MC och JG 

Skriv ut
Senast uppdaterad: 6 november 2023