Utländsk medborgare bosatt i Sverige och asylsökande

Hjälpmedel förskrivs enligt de regler som gäller för svenska medborgare.

Det krävs uppehållstillstånd och att brukaren är ansluten till försäkringskassan.

Region Kronoberg har kostnadsansvar för hjälpmedel till asylsökande. Vid förskrivning av hjälpmedel till asylsökande finns en överenskommelse , 599.7 kB. gällande vem som förskriver hjälpmedlen beroende på den asylsökandes ålder. Mer information finns på Region Kronobergs webbplats Länk till annan webbplats.

För debitering skall fakturaunderlag , 25.4 kB. fyllas i och lämnas till chefsstöd den förste varje månad.

Version: 2017-03-14
Fastställd av: Rehabchef 
Dokumentansvarig: JG och MC 

Skriv ut
Senast uppdaterad: 2 augusti 2022