Hjälpmedel till person på tillfälligt besök i Växjö kommun

Då en person som inte är folkbokförd i Växjö kommun kommer på tillfälligt besök t.ex. sommarboende, kan det vara aktuellt med förskrivning av hjälpmedel.
Hjälpmedel som kräver någon form av installation eller som måste anpassas med hänsyn till patientens bostadsförhållande eller vardagliga miljö i övrigt, ska alltid förskrivas i samråd med brukarens hemlandsting/kommun.

Förskrivare ska alltid kontakta eller bli kontaktad av hemkommunen innan förskrivning av hjälpmedel, för att fastställa att debitering kan ske. Förskrivare tar då reda på referensperson och faktureringsadress som meddelas till Hjälpmedelsverksamheten som sköter faktureringen.

Tänk på att när hjälpmedel provas ut i annan kommun gäller hemkommunens regler. Hemkommunen är betalningsskyldigt för hjälpmedlet. Patienten debiteras Växjö kommuns hemsjukvårdsavgift.

Förskrivaren kan informera om vilka andra möjligheter det finns att få tag i hjälpmedel exempelvis att man kan hyra via hjälpmedelsföretag/annat företag. Växjö kommun erbjuder möjligheten att hyra vissa hjälpmedel vid tillfälligt besök, upp till 14 dagar.
Väljer kunden att göra det faller detta inom egenansvaret och någon förskrivning av hjälpmedel behöver inte göras. Tänk på att hyra ej blir aktuellt om behov finns av specifika råd eller utprovning av förskrivare krävs.

Kommuninvånare som vistas tillfälligt på annan ort utanför kommunen

Då en person som är folkbokförd i Växjö kommun reser på tillfälligt besök t.ex. sommarboende i annan kommun, kan det vara aktuellt med förskrivning av hjälpmedel.

Huvudprincipen är att personen tar med sina hjälpmedel vid besök i annan kommun.
Är detta inte möjligt ska hjälpmedelsanvändaren i god tid innan resan kontakta sin förskrivare i Växjö kommun som undersöker möjligheten att låna/hyra hjälpmedel på besöksorten.
Förskrivare ska lämna underlag till kundmottagningen då hyreskostnaden debiteras Hjälpmedelsverksamheten Växjö kommun.

Faktureringsadress: Växjö kommun Omsorgsförvaltningen
Referensnummer 335100
Box 982
831 29 Östersund


Version: 2023-08-23
Fastställd av: Avdelningschef Kommunrehab 
Dokumentansvarig: JSJG

Skriv ut
Senast uppdaterad: 23 augusti 2023