Hjälpmedel till funktionshindrade elever i skolan

Region Kronoberg Länk till annan webbplats. ansvarar för att funktionshindrade elever till och med 18 år förses med individuella hjälpmedel under skoltiden.

Kommunen har ansvar för individuellt förskrivna hjälpmedel då personen fyllt 18 år. Ansvaret gäller grundskola, särskola och gymnasieskola.

Skolhuvudmannen ansvarar, oavsett elevens ålder, för läromedel, pedagogiska hjälpmedel samt anpassning av skolans lokaler. Skolmiljön ska vara utformad så att funktionshindrade elever kan fungera, till exempel med höj- och sänkbara bänkar och lämpliga stolar.

Skolan ansvarar för anpassning av skolans utrustning så att den fungerar för de elever skolan tar emot. Skolhuvudmannen ansvarar för arbetstekniska hjälpmedel som underlättar för personal att, på ett ergonomiskt sätt, arbeta med funktionshindrade elever, till exempel skötbord och personlyft.

Version: 2009-04-15
Fastställd av: Rehabchef 
Dokumentansvarig: IMP 

Skriv ut
Senast uppdaterad: 2 augusti 2022