Rutin förskrivning andningshjälpmedel

Rutin för hur legitimerad i Växjö kommun förskriver andningshjälpmedel då patienten bedöms vara i behov av motståndsandning, även kallad PEP (Positive Expiratory Pressure)Ingress

Skriv ut
Senast uppdaterad: 4 juni 2024