Rutin förskrivning andningshjälpmedel

Rutin för hur legitimerad fysioterapeut förskriver andningshjälpmedel då patienten bedöms vara i behov av motståndsandning, även kallad PEP (Positive Expiratory Pressure).

Skriv ut
Senast uppdaterad: 25 mars 2024