Längre laddningstider än vanligt på Omsorgens handböcker den 5-6/12

 Den 5-6/12 kan Omsorgens handböcker stundvis ladda långsammare än vanligt på grund av underhåll på sidan.

Stäng meddelande

Arbetsterapiprogram generellt

Arbetsterapiprogram på generell nivå i Rehabenheten. Ett arbetsterapiprogram är en beskrivning av utredning, intervention och utvärdering för en grupp patienter.

Syfte

Syftet med arbetsterapiprogrammet är att beskriva den generella verksamheten för den primärkommunala arbetsterapin i Växjö Kommun. Målsättningen är att programmet ska kvalitetssäkra arbetsterapiverksamheten och utgöra ett stöd vid upprättande av individuella program för patienter.

Arbetsterapiprogram på generell nivå

Version: 2014-03-04
Fastställd av: Rehabchef
Dokumentansvarig: Gunilla Petersson

Skriv ut
Senast uppdaterad: 16 maj 2018