Arbetsterapiprogram generellt

I nuläget finns inget uppdaterat arbetsterapiprogram. Arbetsterapeuter i Kommunrehab arbetar enligt OTIPM Occupational Therapy Intervention Process Model. I Teams (Allmänt-Verksamhet- Arbetsgrupper och utvecklingsarbeten-Arbetsterapiprogram) finns Växjö kommuns arbetsmaterial med tolkning av modellen.

Källa

Fisher, A. G., & Marterella, A. (2019). Powerful practice: A model for authentic occupational therapy. Fort Collins, CO: Center for Innovative OT Solutions.

Version: 220329
Fastställd av: Rehabchef
Dokumentansvarig: Gunilla Petersson

Skriv ut
Senast uppdaterad: 1 augusti 2022