Senior alert

Senior alert är ett kvalitetsregister som är tillgängligt via webben där varje person som, 65 år eller äldre och har kontakt med vård eller omsorg, registreras vad gäller riskbedömning, vidtagna åtgärder och resultat inom områdena fall, undernäring, trycksår, munhälsa och blåsdysfunktion.

Med hjälp av Senior alert vill kommuner och regioner/landsting utveckla nya förebyggande arbetssätt som ökar möjligheten till bästa möjliga vård och omsorg oavsett vem som tillhandahåller den.

Syftet med Senior alert är att:

  • förbättra det förebyggande arbetet
  • registrera riskbedömningar
  • registrera åtgärder som vidtas

Mer information om Senior Alert hittar du på Senior alerts webbplats Länk till annan webbplats.

Information om Växjö kommuns rutiner finns på Insidan. Länk till annan webbplats.

Version: 20170131
Fastställd av: Avdelningschef Ulf Gustafsson
Dokumentansvarig: Gunilla Petersson

Skriv ut
Senast uppdaterad: 25 april 2023