Uppföljning

Uppföljningsrutin för arbetsterapeuter och fysioterapeuter

Det är ansvarig arbetsterapeut/fysioterapeut som bedömer om och när en uppföljning av en åtgärd ska utföras. För patienter med skador och sjukdomar med ständigt förändrade förutsättningar är regelbunden uppföljning och utvärdering särskilt viktigt.

Vid uppföljningen ser man till patientens hela situation och följer upp samtliga rehabiliteringsåtgärder. Arbetsterapeut/fysioterapeut bedömer hur uppföljningen bäst sker; t.ex. genom hembesök, på teamkonferens, av rehabassistent eller via telefonkontakt med patient

Vid uppföljning används Analysmodell för uppföljningsbehov: , 592.2 kB.

  • Uppdatera status
  • Är funktion och nytta uppnått enligt uppsatt mål?
  • Finns det någon kvarstående risk för tillbud/skada?
  • Vid hjälpmedelsuppföljning: uppfylls kriterierna för hjälpmedlet?

Uppföljning av hjälpmedelsförskrivningen och utvärdering av om uppsatta mål har uppnåtts i en vårdplan är viktiga delar i förskrivningsprocessen.

Uppföljningsintervall

I Växjö kommun finns det förbestämda tidsintervall för uppföljning av patientens åtgärder. En första uppföljning bör ske i nära anslutning till att åtgärden infördes men senast inom tre månader, i de fall nedanstående hjälpmedel finns förskriva finns uppföljningsintervall som beskriver när patientens åtgärder minst ska genomföras.

Uppföljningtabell. Visar produkt och intervallet för uppföljningen

Produkt

Uppföljningsintervall

Arbetsstol/ståstol

1 gång/år

Elektriskt reglerbart sängryggstöd

1 gång/år

Portabla ramper (tröskelramper undantas)

1 gång/år

Gåbord/El-gåbord

1 gång/halvår

Lyftsele hjullyft (Golvlyft), stationär lyft (taklyft)

1 gång/halvår

Mobila stålyftar med sele

1 gång/halvår

Tryckavlastande dynor

1 gång/halvår

Överflyttningsplattform

1 gång/halvår

Hygienstol på hjul (flyttbara toalettstolar)

1 gång/år

Uppresningsstång/stöd (ex gripo, parnell)

1 gång/år

Rullstol

1 gång/år

Vårdsäng

1 gång/år

Specialanpassade hjälpmedel

1 gång/år

Version: 20210623
Fastställd av: MAR
Dokumentansvarig: EC Kommunrehab

Skriv ut
Senast uppdaterad: 7 mars 2024