Kommunrehab LINK

Här hittar du Kommunrehabs lokala rutiner för LINK

Hantering av ärenden i LINK när arbetsterpeut eller fysioterapeut är frånvarande

Vid frånvaro ansvarar teamet för att säkerställa att ärenden i LINK bevakas. Teamet bevakar genom att söka först på biståndsenhet/boende sedan på namn på den frånvarade. Sökning på namn säkerställer att patienter från andra enheter inte missas.

Motsvarande profession, som har ansvar för den frånvarandes områden i teamet, lägger till sig som aktör och bevakar den frånvarandes ärenden.

Hantering av ärenden i LINK när arbetsterapeut eller fysioterapeut är frånvarande , 19.6 kB.

Överrapport till tillfällig placering

Om patienten ska till tillfällig placering har den Arbetsterapeut (AT) och eller Fysioterapeut (FT) som deltog på vårdplanering ansvar att kontakta den AT eller FT som kommer vara aktuell på korttidsplatsen. 

I Rutiner för hälso-och sjukvård hittar du mer information om hur vi samverkar och överför information Öppnas i nytt fönster. i LINK.

Version: 190620
Fastställd av:
Avdelningschef
Dokumentansvarig:
Gunilla Petersson

Skriv ut
Senast uppdaterad: 1 augusti 2022