Rehabassistent

Information och rutiner som rör Kommunrehabs rehabassistenters arbete.

Rehabilitering på distrikt på uppdrag av arbetsterapeut eller fysioterapeut

Ärendeanmälan sker till kommunrehab rehabassisitenter i Lifecare Procapita, skriv namn och team i ämnesrad. Här hittar du uppdragsbeskrivning för Rehabassistent i Kommunrehab , 354.1 kB..

Förebyggande arbete

Förebyggande hembesök till personer över 67 år samt medverkar vid studiebesök i visningslägenhet BO Tryggt. Här hittar du tryck förebyggande hembesök , 430.9 kB. och checklista förebyggande hembesök. , 562.5 kB.

Version: 2020-03-12
Fastställd av: Enhetschef Kommunrehab
Dokumentansvarig: Gunilla Petersson

Skriv ut
Senast uppdaterad: 18 augusti 2023