Rehabassistent

Information och rutiner som rör Kommunrehabs rehabassistenters arbete.

Rehabilitering på distrikt på uppdrag av arbetsterapeut eller fysioterapeut.
Ärendeanmälan sker till kommunrehab rehabassisitenter i Lifecare Procapita, skriv namn och team i ämnesrad. Här hittar du uppdragsbeskrivning för Rehabassistent i Kommunrehab , 354.1 kB, öppnas i nytt fönster..

Förebyggande arbete
Förebyggande hembesök till personer över 67 år samt medverkar vid studiebesök i visningslägenhet BO Tryggt. Här hittar du tryck förebyggande hembesök , 430.9 kB, öppnas i nytt fönster. och checklista förebyggande hembesök. , 562.5 kB, öppnas i nytt fönster.

Fixartjänst
Fallförebyggande åtgärder i hemmet till personer över 67 år. Här hittar du uppdragshandling fixartjänst. , 33.3 kB, öppnas i nytt fönster.

Version: 2020-03-12
Fastställd av: Enhetschef Kommunrehab
Dokumentansvarig: Gunilla Petersson

Skriv ut
Senast uppdaterad: 12 mars 2020