Rehabassistent

Information och rutiner som rör Kommunrehabs rehabassistenters olika delar av arbetet. Dagrehab Evelid, rehabilitering på distrikt, förebyggande arbete och fixartjänst.

Gruppverksamhet på Dagrehab Evelid
Rehabiliteringen sker på uppdrag av arbetsterapeut och eller sjukgymnast. Här hittar du mer information om anmälan och gruppverksamheten för äldre .

Rehabilitering på distrikt på uppdrag av arbetsterapeut eller fysioterapeut.
Ärendeanmälan sker till kommunrehab rehabassisitenter i Lifecare Procapita, skriv namn och team i ämnesrad. Här hittar du uppdragsbeskrivning för Rehabassistent i Kommunrehab.

Förebyggande arbete
Förebyggande hembesök till personer över 67 år samt medverkar vid studiebesök i visningslägenhet BO Tryggt. Här hittar du tryck förebyggande hembesök och checklista förebyggande hembesök.

Fixartjänst
Fallförebyggande åtgärder i hemmet till personer över 67 år. Här hittar du uppdragshandling fixartjänst.

Version: 2019-06-18
Fastställd av: Avdelningschef Kommunrehab
Dokumentansvarig: Gunilla Petersson

Skriv ut
Senast uppdaterad: 18 juni 2019