Rutiner bedömning och bedömningsinstrument för arbetsterapeuter och fysioterapeuter

Standardiserade bedömningsmetoder ska användas som ett stöd när personers situation, funktion eller behov ska be­dömas av arbetsterapeuter och fysioterapeuter. Med hjälp av standardiserade bedömningsmetoder insamlas relevant och tillförlitlig information som underlag för bedömningar.

Användningen av standardiserade bedömningsmetoder kan bidra till en evidens­baserad praktik. Att använda en standardiserad bedömningsmetod innebär att bedöma en situation, funktion eller behov med hjälp av ett ve­tenskapligt prövat bedömningsinstrument (t.ex. en checklista eller ett index) och en manual som beskriver hur instrumentet ska användas.

Information om standardiserade bedömningsmetoder på Socialstyrelsens webbplats. Länk till annan webbplats.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 1 augusti 2022