Rutiner bedömning och bedömningsinstrument för arbetsterapeuter och fysioterapeuter

Standardiserade bedömningsmetoder ska användas som ett stöd när personers situation, funktion eller behov ska be­dömas av arbetsterapeuter och fysioterapeuter. Med hjälp av standardiserade bedömningsmetoder insamlas relevant och tillförlitlig information som underlag för bedömningar.

Användningen av standardiserade bedömningsmetoder kan bidra till en evidens­baserad praktik. Att använda en standardiserad bedömningsmetod innebär att bedöma en situation, funktion eller behov med hjälp av ett ve­tenskapligt prövat bedömningsinstrument (t.ex. en checklista eller ett index) och en manual som beskriver hur instrumentet ska användas.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 15 februari 2024